Wind4Flanders nv

De ontwikkeling van zowel EGPF als EGPF WWE kwam in 2014 tot stilstand. Sinds 2015 worden de nieuwe projecten ondergebracht in Wind4Flanders (W4F), een 50/50-joint venture die door Electrabel, I.B.E.G. en de financieringsverenigingen Figga, Fingem, Finilek en IKA opgericht werd. Na een bevraging van hun deelnemers besloten Finiwo en Finea om niet in deze vennootschap te participeren.

68

windturbines werkzaam

Sinds de splitsing van Figga, Fingem en Finilek heeft Zefier 27,09% van de aandelen in de holding. Omwille van de projectfinanciering worden de projecten gerealiseerd via projectvennootschappen. De projectvennootschappen oorspronkelijk opgericht als cvba zijn voor 99,99% in handen van de holding. Electrabel en Ventum&Green (dochteronderneming van I.B.E.G.) houden elk één aandeel rechtstreeks aan in de projectvennootschappen 1 t.e.m. 4. De als nv opgerichte projectvennootschappen Alfa en Beta daarentegen zijn 100% in handen van de holding.

De aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 20 april 2015 voorzag voor de periode 2015-2017 een maximaal investeringsbedrag van 55 miljoen euro (waarvan 80% in de vorm van kapitaal en 20% in de vorm van aandeelhoudersleningen), boven op het startkapitaal van 18.750,00 euro. Op 11 januari 2019 werd het saldo van het niet-opgevraagd kapitaal volgestort.

Voor de verwerving van Wind4Flanders Projects Alfa en Beta was, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen (gefaseerde) kapitaalverhoging nodig op het niveau van de holding W4F. De bankfinanciering van Wind4Flanders Projects 4 bedroeg maar liefst 98% van het totale investeringsbedrag. Zo bleven er aanzienlijke middelen beschikbaar in de schoot van W4F.

De volgende verdeling van het startkapitaal en het maximale investeringsbedrag tussen de vennoten van Wind4Flanders werd gehanteerd voor de periode 2015-2017:

Volgende windparken zijn begin 2024 werkzaam:

Aandeelhoudersstructuur:

In 2018 (over het boekjaar 2017) werd voor het eerst een dividend uitbetaald aan de vennoten van de holding. Zefier ontving 658.592,04 euro. In 2019 (over het boekjaar 2018) ontving Zefier 1.231.365,19 euro, in 2020 (over het boekjaar 2019) 1.392.507,82 euro, in 2021 (over het boekjaar 2020) 1.984.410,00 euro, in 2022 (over het boekjaar 2021) 2.988.288,00 euro en in 2023 (over het boekjaar 2022) 1.984.410,00 euro.

Na de verrekening van de debet- en creditintresten, de intresten op de achtergestelde leningen, de intresten op het brugkrediet toegekend aan Wind4Flanders Beta, de vergoedingen voor de betalingswaarborgen t.a.v. de leveranciers van de windturbines en de werkingskosten, bedraagt het resultaat van deze rekeningsector 1.873.652,58 euro t.o.v. 2.793.654,71 euro vorig jaar.