Storm Zandvliet nv

Storm Management nv ontwikkelt windparken tot op het punt dat ze volledig vergund en bouwklaar zijn.

Een project dat vergund en bouwklaar is, wordt door Storm Management nv ondergebracht in een projectvennootschap die voor 80% in handen is van Storm Holding nv, Storm Holding 2 nv of Storm Holding 3 nv, enz. en voor 20% van een (eventuele) cofinancier. De holdings zijn grotendeels in handen van PMV en de beursgenoteerde investeringsgroep TINC.

Dit houdt in dat de uiteindelijke investeerders enkel de financiering van instapklare projecten op zich nemen. In deze fase is het operationeel risico beperkt.

In 2013 kreeg Finea het aanbod om een participatie van 20% te nemen in een project in Zandvliet (Antwerpen).
Het windpark zou bestaan uit twee turbines. Op de algemene vergadering van 18 december 2013 werd Storm Zandvliet aan de deelnemers van Finea voorgelegd en erkend als een nieuwe strategische participatie.

De ontwikkeling van het project werd eind 2016 volledig afgerond. Uiteindelijk gaat het niet om twee turbines, maar om één grote turbine van Senvion van 3 MW.

Na consultatie van de gemeenten-deelnemers werd Finea op 21 december 2016 voor 20% eigenaar van Storm Zandvliet nv. Finea betaalde voor de aandelen 333.076,23 euro. Het bedrag van het kapitaal werd pas definitief bepaald na de oplevering van de turbine in 2018, wanneer de exploitatie kon beginnen.

Dit bracht de uiteindelijke kostprijs voor de aandelen op 411.572,19 euro.

Er werd ook een achtergestelde lening aan 8% toegekend aan Storm Zandvliet nv. Daarvan bedroeg het saldo 84.528,04 euro aan het einde van 2018. Op 28 juni 2019 werd de lening vervroegd terugbetaald.

In 2020 (over het boekjaar 2019) werd voor de eerste keer een dividend uitgekeerd. Zefier ontving toen 52.642,74 euro. In 2021 (over het boekjaar 2020) 91.244,76 euro, in 2022 (over het boekjaar 2021) 32.281,46 euro en in 2023 (over het boekjaar 2022) 98.030,35 euro.

Aandeelhoudersstructuur:

Na de verrekening van de creditintresten en de werkingskosten bedraagt het resultaat van deze rekeningsector 86.501,93 euro t.o.v. 26.302,03 euro vorig jaar.