Storm Wielsbeke nv

Op 20 december 2011 keurde de algemene vergadering van Figga de deelname in projecten van Storm goed. Hiervoor werd een optieovereenkomst afgesloten die Figga het recht geeft om 20% van de aandelen te verwerven in de projectvennootschappen in zijn werkingsgebied. Daarbij verwerft Storm Holding de rest van de aandelen in deze projectvennootschappen.

Volgens de bepalingen van deze optieovereenkomst kreeg Figga het recht om volledig zelf te beslissen om al dan niet in een projectvennootschap op eigen grondgebied te investeren.

Het windpark in Wielsbeke bestaat uit drie windturbines van het Duitse Enercon van elk 2,3 MW. De bouw werd gestart in november 2013, de ingebruikname gebeurde in 2014.

Figga investeerde 210.531,21 euro in kapitaal en kende een achtergestelde lening toe met een rentevoet van 8%, waarvan het saldo 233.080,63 euro bedroeg aan het einde van 2021. Zowel in 2018 als in 2019 werden de intresten gekapitaliseerd. Eind 2020 werden de voorheen gekapitaliseerde intresten en de intresten van 2020 betaald, op 4.902,77 euro na. Dit laatste bedrag werd eind juni 2021 terugbetaald.

Aandeelhoudersstructuur:

In 2018 werd voor de eerste keer een dividend (over het boekjaar 2017) toegekend van 713.558,00 euro, waarvan 142.711,52 euro voor Zefier. Van dit bedrag werd 89.497,00 euro uitbetaald en 53.214,52 euro omgezet in een lening met een rentevoet van 5,554%. Op 27 juni 2019 werd de lening terugbetaald. In 2019 werd geen dividend uitgekeerd. In 2020 daarentegen werd (over het boekjaar 2019) een dividend van 80.002,53 euro uitgekeerd aan Zefier. In 2021 (over het boekjaar 2020) ontving Zefier een dividend van 53.257,33 euro, in 2022 (over het boekjaar 2021) 76.356,55 euro en in 2023 (over het boekjaar 2022) 197.760,38 euro.

Na de verrekening van de debetintresten, de intresten op de achtergestelde lening, de werkingskosten en een regularisatie van de vennootschapsbelasting van vorig jaar, bedraagt het resultaat van deze rekeningsector 190.066,97 euro t.o.v. 82.351,25 euro vorig jaar.