Storm Geraardsbergen nv

In oktober 2021 bood Storm Management Zefier aan om, net zoals in Storm Wielsbeke nv en Storm Zandvliet nv, een participatie van 20% te nemen in het project Storm Geraardsbergen.

Hiervoor werd aan de stad Geraardsbergen gevraagd om Zefier te verzoeken voor rekening van de stad te participeren.

De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft dit verzoek goedgekeurd op 21 december 2021.

Omwille van diverse omstandigheden kon de ‘financial close’, waarbij zowel de bankfinanciering als de verkoop van het project door Storm Management aan Storm Holding 5 en Zefier gefinaliseerd werden, pas plaatsvinden op 20 september 2022.

Zefier betaalde 700.000,00 euro voor de participatie. De definitieve kostprijs kon echter pas bepaald worden na de oplevering van het project en nadat er duidelijkheid was over de impact van de zgn. overwinstbelasting op de rentabiliteit.

Na de bepaling van de definitieve koopprijs in 2023 werd er een kapitaalvermindering doorgevoerd. De inbreng van Zefier werd op die manier gereduceerd tot 485.504,88 euro.

Er werden geen aandeelhoudersleningen toegekend.

De indienstname van de windturbine van Vestas, met een vermogen van 4,2 MW, vond plaats in juli 2022.

Aandeelhoudersstructuur:

Na de verrekening van de debetintresten en de werkingskosten bedraagt het negatief (over te dragen) resultaat van deze rekeningsector -19.962,05 euro t.o.v. -5.507,36 euro vorig boekjaar.