SPS FIN nv

Op het dak van de HSL-tunnel ten noorden van Antwerpen zijn over een afstand van 3,2 km 16.758 zonnepanelen geplaatst met een piekvermogen van 4.193,91 kWp en een totale jaarlijkse (gebudgetteerde) opbrengst van 3,4 GWh.

De tunnel is eigendom van Infrabel, dat voor een symbolische euro per jaar het recht van opstal toegekend heeft, met als voorwaarde dat de opgewekte elektriciteit aan hen geleverd wordt. Sinds midden april 2011 levert de installatie elektriciteit aan het Infrabelnetwerk.

Infrabel heeft voor de realisatie van het project SPS FIN opgericht. Infrabel was op zoek gegaan naar een gedegen partner die voldoende ervaring en knowhow in huis heeft om het project effectief te realiseren. Zo zijn ze uitgekomen bij Enfinity.

Van bij het begin waren de gemeenten Brasschaat en Schoten betrokken bij de besprekingen. Ze wilden ook financieel meedoen aan het project. Hiervoor wilden ze beroep doen op hun respectieve financieringsverenigingen. Na consultatie en goedkeuring van de deelnemers zijn Finea (voor Brasschaat) en IKA (voor Schoten) samen met Enfinity toegetreden tot SPS FIN.

Voor het beheer van de participatie in SPS FIN hadden IKA en Finea de werkmaatschappij Peerdsbos bvba opgericht (elk 50% van de aandelen). Dit omwille van de toekenningsvoorwaarden van een premie aan SPS FIN. Dat mocht namelijk geen openbare besturen rechtstreeks als vennoot hebben om te kunnen genieten van een Vlaamse ecologiepremie.

Vanaf 28 augustus 2019 (= tien jaar na de aanvraagdatum van de ecologiepremie) kon Peerdsbos bvba vereffend worden en konden IKA en Zefier rechtstreeks vennoot worden van SPS FIN, na de ontbinding.

Op 23 oktober 2019 werd tot vereffening-ontbinding overgegaan.

De waardering van de participatie in SPS FIN door PwC per 31 december 2017 werd geactualiseerd per 31 december 2018 op basis van de resultaten van 2017 en 2018. Daardoor werd in het boekjaar 2019 een niet-belastbare meerwaarde van 530.000,00 euro gerealiseerd door Peerdsbos bvba.

Op 26 november 2021 besliste de buitengewone algemene vergadering van ENVE nv, de nieuwe naam van Enfinity nv sinds 9 november 2021, om in vereffening te gaan.

Aandeelhoudersstructuur:

Samen met IKA stond Finea in voor het grootste deel van de financiering van het totale project. Ze kenden elk zowel een achtergestelde lening van 917.833,12 euro als een senior lening van 5.168.018,50 euro toe.

De intresten van deze leningen waren tot 2020 de enige inkomsten uit dit project. In 2021 werd voor het eerst een dividend uitgekeerd van 257.974,60 euro. Zefier ontving 59.000,50 euro.

Gelet op het mogelijks (gedeeltelijk) wegvallen van de groenestroomcertificaten vanaf 2024 door een ingreep van de Vlaamse overheid, kon in afwachting dat hierover duidelijkheid was geen dividend uitgekeerd worden door SPS FIN. Door de beslissing van de Vlaamse regering om dienaangaande geen initiatief meer te nemen, kon SPS FIN in 2023 een dividend uitkeren van 400.054,00 euro. Zefier ontving 91.495,00 euro.

Na de verrekening van de debetintresten, de intresten op de beide leningen, de werkingskosten en de (geraamde) vennootschapsbelasting, bedraagt het resultaat van deze rekeningsector 171.569,55 euro t.o.v. 85.956,68 euro vorig jaar.