Thesauriebewijzen­programma

De raad van bestuur van Zefier besloot al in 2018 om een thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor de eventuele financiering van (de verwerving van) strategische participaties. Als een vennoot aan Zefier vraagt om voor zijn rekening een strategische participatie te verwerven, financieren of beheren, dan kan voor de financiering dit thesauriebewijzenprogramma gebruikt worden. De raad van bestuur van Zefier meent namelijk dat een thesauriebewijzenprogramma toelaat om met de nodige flexibiliteit en aan de beste marktvoorwaarden te voorzien in de financieringsbehoeften van Zefier.

Voor dit thesauriebewijzenprogramma van 50 miljoen euro heeft de raad van bestuur gekozen om samen te werken met Belfius.

Hoewel alle vennoten in toepassing van artikel 13 van de statuten al borg staan voor hun deel van de financiering die Zefier is aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van strategische participaties en voor de financiering van de ondernemingen waarop deze strategische participaties betrekking hebben, moest voor het opzetten van het thesauriebewijzenprogramma deze waarborg toch nog via een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit bevestigd worden. Dit ingevolge artikel 13 van het koninklijk besluit betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen van 14 oktober 1991, dat een onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg eist. De vennoten zouden namelijk de statuten kunnen wijzigen en bijgevolg de borgstelling, voorzien in artikel 13 van de statuten, kunnen schrappen.

De garantieverklaring werd zo opgesteld dat de gemeenteraad eenmalig deze waarborg uitdrukkelijk moet bevestigen. Op die manier moeten de vennoten geen nieuw besluit nemen wanneer er in de toekomst andere vormen van financiering afgesloten worden, bv. de omzetting van schuld op korte termijn in een klassieke banklening op lange termijn via thesauriebewijzen. Artikel 13 van de statuten voorziet namelijk uitdrukkelijk in deze borgstelling.

Er werd ook geen maximumbedrag bepaald, omdat het bedrag van de borgstelling gekoppeld wordt aan de besluiten die de gemeenteraad neemt om Zefier te vragen bijkomende participaties te nemen via schuldfinanciering door Zefier.

De garantieverklaring geldt bovendien enkel voor dat deel van de financieringen dat Zefier zal aangaan of is aangegaan op verzoek van een vennoot. Een vennoot zal met andere woorden niet moeten instaan of aangesproken kunnen worden voor de financieringen aangegaan op verzoek van de andere vennoten. Ook dit is een herhaling van artikel 13 van de statuten.

Van de 168 vennoten hebben 161 vennoten de garantieverklaring goedgekeurd. De uitstaande schuld van de vennoten Antwerpen, Kortrijk, Nieuwpoort, Oostrozebeke, Wielsbeke en Zonnebeke wordt dus niet (deels) via het thesauriebewijzenprogramma gefinancierd.

Kaprijke is een vennoot zonder uitstaande schuld die de garantieverklaring niet heeft goedgekeurd.

Hoewel sinds 10 december 2019 een beroep gedaan kon worden op het thesauriebewijzenprogramma, werd er pas op 15 september 2022 voor de eerste keer gebruik van gemaakt. Er werd ook in het kader van dit programma een ‘Medium Term Note’ op 5 jaar uitgegeven.